ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งเตือนภัย ผู้เข้าชมเว็บไซต์  www.leadlifes9ideas.wordpress.com  และ  www.leadlifes.com

เนื่องจากขณะนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพกระทำการแอบอ้าง คัดลอกข้อมูล  (ภาพโฆษณา และหัวข้อโฆษณา)  เปลี่ยนแปลงที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์

โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางเว็บไซต์ฯ  ใช้เพื่อการติดต่อ มีเพียง 1 หมายเลขเท่านั้น คือ  080 272 2978

อีกทั้งยังกล่าวอ้างชื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โดยการดัดแปลงชื่อของเว็บไซต์ทั้ง 2  (www.leadlifes.com  และ http://www.leadlifes9ideas.wordpress.com)

 

ทางเว็บไซต์ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า

1. ทางเว็บไซต์ฯ มีสำนักงานและที่อยู่ที่ใช้เพื่อดำเนินการเพียง 1 แห่ง เท่านั้นคือ  เลขที่  9IDEAS  176/18  หมู่ 17 ถนนวีรวรรณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

2. ทางเว็บไซต์ฯ ไม่มีการเชิญชวน ขอรับบริจาค เงินหรือสิ่งของใดๆ หรือเปิดกองทุนใดๆ ทั้งิสิ้น

3. ทางเว็บไซต์ฯ ไม่มีนโยบายเชิญชวน ให้ร่วมทุน หรือลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น

4. ทางเว็บไซต์ฯ ไม่มีตัวแทนกระทำการสิ่งใด ณ ที่แห่งใดนอกจาก สำนักงานสถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

โปรดระวัง!  อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ ที่กระทำการแอบอ้าง เชิญชวนบริจาคเงิน หรือเชิญชวนร่วมลงทุน หรือแอบอ้างขายสินค้าใดๆ

หากมีการแอบอ้างใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์  www.leadlifes.com  และ  www.leadlifes9ideas.wordpress.com   สามารถติดต่อมายัง  e-mail : weeruncat13@gmail.com